Immigratiediensten

The Netherlands

immigration to the Netherlands expats and famalies -INLS.nl
Chavez aanvraag – IND Netherlands

De Chavez aanvraag is een aanvraagprocedure die gebaseerd is op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake de zaak van Chavez-Vilchez.

 

De Chavez aanvraag is een kansrijke aanvraagprocedure voor ouders die niet de Europese nationaliteit bezitten en bij hun minderjarige Nederlandse kind willen verblijven in Nederland.

 

Om in aanmerking te komen voor een Chavez verblijfsvergunning dient u als ouder van het Nederlandse minderjarige kind aan een aantal voorwaarden te voldoen;

• de ouder dient zijn/haar identiteit en nationaliteit te bewijzen door middel van het tonen van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Als de ouder dit niet kan aantonen, dan moet de ouder zijn/haar identiteit en nationaliteit op een andere manier kunnen aantonen;

• de ouder heeft een minderjarig kind dat de Nederlandse nationaliteit heeft;

• de ouder verricht daadwerkelijke zorg en/of opvoedingstaken ten behoeve van het minderjarige Nederlandse kind;

• er is een zodanige afhankelijkheidsrelatie tussen de ouder en het kind dat het kind het grondgebied van de Europese Unie zou moeten verlaten als de ouder een Chavez verblijfsvergunning zou worden geweigerd.

Gezien onze ervaring binnen de zelfstandigenafdeling van de IND, neemt INLS de Chavez aanvraag graag voor u in handen.

Raadpleeg onze FAQ hieronder de voor meer informatie omtrent de Chavez aanvraag.

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Chavez aanvraag

De ouder heeft, afhankelijk van zijn/haar nationaliteit, inderdaad een faciliterend visum nodig. Indien u een visumvrije nationaliteit hebt, hoeft u geen faciliterend visum aan te vragen. Hierdoor kunt u Nederland vrij inreizen zonder visum en de Chavez aanvraagprocedure in Nederland afwachten. Indien u een visumplichtige nationaliteit hebt, dan maakt het aanvragen van het faciliterend visum inderdaad onderdeel uit van de Chavez aanvraagprocedure.

 

Het faciliterend visum is een Schengenvisum. Dit faciliterend visum moet worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. U moet hierbij aangeven dat u bij uw Nederlandse kind in Nederland wilt verblijven. U moet ook kunnen aantonen dat u de ouder bent van het Nederlandse kind.

De IND beschouwt marginale opvoedingstaken niet als daadwerkelijke zorg- en opvoedingstaken, tenzij de ouder de marginale aard van de zorg- en opvoedingstaken niet kan worden verweten. De ouder komt hiervoor in aanmerking als door bijvoorbeeld aan te tonen dat de andere ouder bijvoorbeeld het contact met het kind in de weg staat. Dus de IND beschouwt taken aan als zorg en/of opvoedingstaken die het marginale karakter overschrijden. 

Bij de beoordeling of er sprake is van een dusdanige afhankelijkheidsrelatie dat het kind het grondgebied van de Europese Unie zou moeten verlaten als de niet-EU ouder Chavez verblijfsvergunning zou worden geweigerd, houdt de IND rekening met alle relevante omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die in het belang van het kind zijn. Deze relevante omstandigheden zijn:

• De leeftijd van het Nederlandse kind;

• De lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind;

• de aard van de relatie met zowel de Nederlandse ouder als de niet-EU-ouder, alsmede het risico dat zou ontstaan ​​voor het kind indien het kind zou worden gescheiden van de niet-EU-ouder.

De IND heeft een wettelijke beslistermijn van 6 maanden voor het nemen van een beslissing op de Chavez aanvraag.

De IND leges voor de Chavez aanvraag bedragen € 70,-.

De Chavez verblijfsvergunning Chavez is 5 jaar geldig.

Nee, de verblijfsvergunning van Chavez is niet verlengbaar na 5 jaar. Na 5 jaar moet u opnieuw een Chavez aanvraag indienen. De IND beoordeelt dan opnieuw of u in aanmerking komt voor een Chavez verblijfsvergunning.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

    * Verplicht veld

    Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

    path99