Immigratiediensten

The Netherlands

immigration relocation services holland corporations -INLS.nl
IND Recognized sponsorship Netherlands
Erkend referentschap – IND Netherlands

Erkend referentschap houdt in dat de IND de erkend referent een betrouwbare werkgever acht die deel kan nemen aan de kennismigrantenregeling. Hierdoor vertrouwt de IND de verklaringen en het handelen van de erkend referent. Dat betekent echter niet dat de IND geen toezicht houdt op het handelen van de erkend referent. Uit de praktijk blijkt dan ook dat de IND het naleven van de regels door de erkend referent handhaaft. 

Indien u als bedrijf een kennismigrant in dienst wil nemen, dan dient u een referent zijn die door de IND is erkend. De IND beslist uiteindelijk of een bedrijf wordt erkend als referent. De aanvraagprocedure voor het erkend referentschap is dan ook cruciaal voor een bedrijf die een kennismigrant in dienst wil nemen en zodoende wenst deel te nemen aan de kennismigrantenregeling. Het is dan ook van essentieel belang dat uw aanvraag op een adequate manier wordt afgehandeld

De IND neemt uiteindelijk een beslissing op de aanvraag voor het erkend referentschap. Hoe de aanvraagprocedure voor het erkend referentschap uiteindelijk verloopt is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Het bedrijf bestaat minder dan 1,5 jaar;
 • Het bedrijf bestaat langer dan 1,5 jaar maar korter dan 3 jaar;
 • Het bedrijf bestaat 3 jaar of langer.

Indien het bedrijf korter dan 1,5 jaar bestaat, dan is het vrijwel zeker dat de IND de aanvraag doorstuurt naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In dit geval brengt RVO een advies uit aan de IND. Dit advies heeft betrekking op de continuïteit en solvabiliteit van het bedrijf dat de aanvraag voor het erkend referentschap indient. Hierbij is de kans groot dat de aanvraagprocedure voor het erkend referentschap tot 6 maanden kan in beslag kan nemen. 

Indien uw bedrijf langer dan 1,5 jaar bestaat maar korter dan 3 jaar, dan is de kans wederom groot dat de IND de aanvraag doorstuurt naar RVO. Vooral als de IND twijfelt over de continuïteit en solvabiliteit van uw bedrijf, stuurt de IND de aanvraag door naar RVO. Ondanks dat uw bedrijf al langer dan 1,5 jaar bestaat. Uit onze ervaring en praktijk blijkt dan ook dat de IND de aanvraag van een bedrijf dat langer dan 1,5 jaar bestaat maar korter dan 3 jaar bestaat, doorstuurt naar RVO.

Indien uw bedrijf langer dan 3 jaar bestaat, dan is de kans groot dat de IND uw aanvraag in behandeling nemen zonder deze eerst door te sturen naar RVO voor het verkrijgen van een advies.

INLS neemt graag uw aanvraagprocedure voor het erkend referentschap in handen. Gezien onze ervaring binnen de afdeling Kennis & Talent bij de IND, is INLS uitermate geschikt uw aanvraag voor het erkend referentschap in handen te nemen. 

Raadpleeg onze FAQ hieronder de voor meer informatie omtrent de aanvraagprocedure voor het erkend referentschaprecognized sponsorship application.

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Erkend referentschap

Ja, indien de NFIA betrokken is bij de oprichting van uw bedrijf en de NFIA een verklaring van betrokkenheid afgeeft. In dit geval neemt IND binnen vier tot vijf weken een beslissing. 

Ja, in de volgende gevallen;

 • Het bedrijf is een dochtermaatschappij dat volledig in handen is van een bedrijf dat al door de IND erkent is als referent;
 • Het bedrijf is ontstaan ​​door een fusie en beide bedrijven waren voorafgaand aan de fusie al door de IND erkend als referent;
 • Het bedrijf is overgenomen door een bedrijf dat al door de IND is erkend als referent;
 • De rechtsvorm van het bedrijf dat door de IND erkend is als referent is gewijzigd en in de notariële akte staat dat de bedrijfsactiviteiten niet uitgebreid en het gezag binnen het nieuwe bedrijf hetzelfde blijft als voor de rechtsvorm wijziging.

De IND leges voor de aanvraag erkend referentschap bedragen € 4326,- Als uw bedrijf uit minder dan 50 werknemer bestaat, bedragen de IND leges € 2162,- De IND leges bedragen ook € 2162 in de volgende gevallen;

 • Het bedrijf is al door de IND erkend als referent en het bedrijf is ontstaan uit een fusie. Beide bedrijven waren voor de fusie al door de IND erkend als referent;
 • Het bedrijf is al door de IND erkend als referent maar het bedrijf is overgenomen door een bedrijf dat ook al door de IND erkend is als referent;

• Het bedrijf is al door de IND erkend als referent maar de rechtsvorm van het bedrijf is gewijzigd. In de notariële akte dient ook opgenomen te worden dat de bedrijfsactiviteiten niet zijn uitgebreid en dat het gezag in het nieuwe bedrijf onveranderd blijft en hetzelfde blijft als voor de wijziging van de rechtsvorm

Antwoord: In het geval de IND de aanvraag erkend referentschap doorstuurt naar RVO, kan de procedure tot 6 maanden duren. Indien de IND een beslissing neemt zonder de aanvraag eerst, ter advisering, voor te leggen aan RVO, duurt de procedure doorgaans 4 tot 5 weken.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

  * Verplicht veld

  Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

  path99