Immigratiediensten

The Netherlands

immigration to the Netherlands expats and famalies -INLS.nl
Europese blauwe kaart visa application – Netherlands

De Europese blauwe kaart is een kansrijke mogelijkheid voor startups en kleine bedrijven.
Met de EU blauwe kaart kan de aanvraagprocedure voor het erkend referentschap worden vermeden, aangezien de aanvraagprocedure voor het erkend referentschap 6 maanden in beslag kan nemen. 

De aanvraagprocedure voor de Europese blauwe kaart is een goed alternatief voor bedrijven die een niet-EU kennismigrant (expat) naar Nederland willen overhalen. In tegenstelling tot de aanvraagprocedure voor een kennismigrant, stelt de Europese blauwe kaart bedrijven in staat hun werknemers naar Nederland over te halen zonder dat zij daarvoor een erkende referent hoeven te zijn voor de IND.


Op zoek naar meer informatie omtrent de Europese blauwe kaart procedure? Bekijk dan onze veel gestelde vragen onderaan pagina. 

Frequently asked questions

Most frequent questions about Europese blauwe kaart visa application

Ja, elk bedrijf kan een kennismigrant in dienst nemen in Nederland, zolang het bedrijf en de kennismigrant voldoen aan de voorwaarden van de Europese Blauwe Kaart.

Het bedrijf dat de kennismigrant in dienst neemt moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het bedrijf mag 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag van de Europese blauwe kaart geen sancties voor het overtreden van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zijn opgelegd.

Het bedrijf mag 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag van de Europese blauwe kaart geen sancties voor het niet of onvoldoende afdragen van onvoldoende loonbelasting en voor het niet of onvoldoende betalen van premies volksverzekeringen zijn opgelegd.

De kennismigrant moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart:

· Educatie – De kennismigrant heeft minimaal een hbo-opleiding afgerond, met een minimale studieduur van 3 jaar. Het diploma moet worden gewaardeerd door de Nuffic. INLS zal ook dit proces in handen nemen. Dit is inbegrepen in de aanvraag voor een Europese blauwe kaart.

· Looncriterium – Het maandelijkse looncriterium van de IND voor een kennismigrant die in aanmerking wilt komen voor een Europese blauwe kaart, bedraagt € 5.867 bruto.

Het bruto maandsalaris dat de IND heeft vastgesteld voor de Europese blauwe kaart in Nederland bedraagt € 5.867.

Elke kennismigrant die in het land van herkomst verblijft heeft een mvv nodig, met uitzondering van kennismigranten uit de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea.

Ja, wij zorgen ervoor dat de kennismigrant een mvv krijgt van de IND. Het maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure voor een Europese blauwe kaart.

Nee, voor de Europese blauwe kaart is het geen vereiste om een erkende referent te zijn.

De procedure voor de Europese blauwe kaart duurt voor niet-erkende bedrijven doorgaans niet langer dan 5 weken. Voor erkende referenten duurt de procedure doorgaans maximaal twee weken. (Houd er rekening mee dat de IND – voor het nemen van een beslissing – een wettelijke termijn heeft van 3 maanden).

Als werkgever moet u erop toezien dat het loon altijd gegarandeerd is en dat het loon wordt uitbetaald aan de houder van de Europese blauwe kaart. Als werkgever bent u er ook verantwoordelijk voor dat de houder van de Europese blauwe kaart altijd werkzaam is binnen het bedrijf waarvoor de Europese blauwe kaart is aangevraagd. Indien de houder van de Europese blauwe kaart ontslag neemt of krijgt, dient u ons onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat wij de afmeldprocedure bij de IND kunnen starten. Onze tarief voor het afhandelen van de afmeldprocedure bedraagt € 175,- exclusief btw.

De IND leges voor de aanvraag van de Europese blauwe kaart bedragen € 350 en voor Turkse onderdanen €70. Burgers uit Israël en San Marino zijn vrijgesteld van het betalen van de leges, in het geval zij een eerste aanvraag indienen voor een machtiging voorlopig verblijf (mvv).

De Europese blauwe kaart heeft een maximale geldigheidsduur van vier jaar, in het geval er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd of een contract van vier jaar. De Europese blauwe kaart is na vier jaar weer verlengbaar.

Ja, het is mogelijk om uw partner en kinderen mee te nemen naar Nederland.INLS regelt de aanvraag voor uw partner (partner van een houder van een Nederlandse verblijfsvergunning) en kinderen (gezinslid van een houder van een Nederlandse verblijfsvergunning).

Ja, INLS draagt ook zorg voor het aanvragen van de 30% regeling.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

    * Verplicht veld

    Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

    path99