Immigratiediensten

The Netherlands

immigration to the Netherlands expats and famalies -INLS.nl
Familie van een Nederlandse verblijfsvergunninghouder – IND Netherlands

Bent u houder van een Nederlandse verblijfsvergunning en wilt u uw familielid (anders dan een partner) naar Nederland halen? Dan is de aanvraag familielid van een Nederlandse verblijfsvergunninghouder de juiste procedure. Deze aanvraagprocedure heeft veelal betrekking op de kinderen van een Nederlandse verblijfsvergunninghouder.

Bent u houder van een Nederlandse verblijfsvergunning en wilt u uw gezinslid naar Nederland halen, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen;

  • U moet zelfstandig inkomen hebben;
  • Het inkomen moet duurzaam zijn;
  • Het inkomen moet voldoende zijn.

Is uw kind ouder dan 18 jaar, dan wordt de gezinshereniging aanvraag getoetst aan art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Gezien de ervaring van INLS binnen de IND, is INLS de ideale immigratieconsultant om uw gezinshereniging aanvraag in handen te nemen.

Raadpleeg onze FAQ hieronder de voor meer informatie omtrent de aanvraag familie van een Nederlandse verblijfsvergunninghouder.

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Familie van een Nederlandse verblijfsvergunninghouder

Uw familielid dat woonachtig is in het land van herkomst heeft een mvv nodig. Onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea zijn vrijgesteld van de mvv vereiste. De mvv-procedure maakt inderdaad onderdeel uit van de aanvraagprocedure familie van een Nederlandse verblijfsvergunninghouder.

De verblijfsvergunning familie- of gezinslid wordt afgegeven zolang de verblijfsvergunning van de Nederlandse verblijfsvergunninghouder geldig is, met een maximum van 5 jaar.

De IND heeft een wettelijke termijn van 3 maanden voor het nemen van een beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning verblijf bij familie- of gezinslid.

Dit hangt af van het type verblijfsvergunning dat uw gezinslid met een verblijfsvergunning heeft. In de meeste gevallen mag u vrij werken zonder TWV/werkvergunning.

Het inkomen is zelfstandig als u het inkomen zelf verdient;

Het inkomen is duurzaam als u minimaal 12 maanden in loondienst werkt. Is uw arbeidsovereenkomst korter dan 12 maanden geldig, dan is uw inkomen duurzaam als u de laatste 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor uw familielid het minimumloon verdient. Is uw contract korter dan 6 maanden geldig? Dan kijkt de IND naar uw inkomen van de afgelopen 3 jaar.

Het inkomen is voldoende als uw inkomen gelijk is aan het wettelijk minimumloon.

Dit hangt af van het type verblijfsvergunning dat de Nederlandse verblijfsvergunninghouder heeft. Als de verblijfsvergunning werk gerelateerd is, dan hoeft het gezinslid het basisexamen inburgering meestal niet af te leggen.

De IND leges voor de aanvraag verblijf bij familie- of gezinslid bedragen € 210,- Turkse staatsburgers betalen € 70,- en burgers uit Israël en San Marino zijn vrijgesteld van het betalen van de IND leges voor een eerste aanvraag voor een MVV.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

    * Verplicht veld

    Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

    path99