Immigratiediensten

The Netherlands

immigration to the Netherlands expats and famalies -INLS.nl
The Chavez- Vilchez Application Procedure - IND Netherlands
Familielid van een EU-burger – IND Netherlands

Het familielid van een EU-burger komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning familielid EU/EER indien het familielid een niet-Nederlandse EU-burger is die gebruik heeft gemaakt van zijn/haar vrije verkeer van personen en in Nederland verblijft of zal gaan verblijven.

Bent u familielid (anders dan een partner) van een EU-burger en heeft uw EU-familielid gebruik gemaakt van zijn/haar vrij verkeer van personen? Dan is de aanvraag familielid van een EU-burger een kansrijke procedure en wordt uw aanvraag getoetst aan het Europese recht. U krijgt dan een verblijfsdocument familielid EU/EER.

De toetsing aan het EU-recht geldt ook voor het familielid van een Nederlander die gebruik heeft gemaakt van zijn/haar vrije verkeer van personen.

Toetsing aan EU-recht heeft grote voordelen ten opzichte van toetsing aan nationaal recht. Zo hoeft het familielid van de EU-burger, op grond van het EU-recht niet in te burgeren. Tevens is het familielid van de EU-burger vrijgesteld van het mvv vereiste.

Gezien de ervaring van INLS binnen de IND, is INLS de ideale immigratieconsulent om uw aanvraag familielid van een EU-burger in handen te nemen.

Raadpleeg onze FAQ hieronder de aanvraag familielid van een EU-burger. 

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Familielid van een EU-burger

De IND heeft een wettelijke Het familielid van de EU-burger heeft, afhankelijk van zijn/haar nationaliteit, inderdaad een faciliterend visum nodig. Indien u een visumvrije nationaliteit hebt, hoeft u geen faciliterend visum aan te vragen. Hierdoor kunt u Nederland inreizen zonder visum en de aanvraagprocedure familielid van een EU-burger in Nederland afwachten. Indien u een visumplichtige nationaliteit hebt, dan maakt het aanvragen van het faciliterend visum inderdaad onderdeel uit van de aanvraagprocedure familielid van een EU-burger.

De volgende familieleden kunnen de verblijfsvergunning familielid EU/EER aanvragen:

 • Het kind of kleinkind van de EU-burger (of van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner) dat jonger is dan 21 jaar;
 • Het kind of kleinkind van de ongehuwde partner van de EU-burger dat jonger is dan 18 jaar;
 • Het kind of kleinkind van de EU-burger (of van zijn/haar echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner) dat ouder is dan 21 jaar. In dat geval moet het kind of kleinkind financieel afhankelijk zijn van zijn/haar EU-ouder of grootouder (of de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van de EU-ouder of grootouder);
 • U bent de ouder of grootouder van de EU-burger (of van de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner). In dit geval moet de ouder of grootouder financieel afhankelijk zijn van zijn/haar EU-kind of kleinkind (of de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner van het EU-kind of kleinkind);
 • Een familielid van de EU-burger, anders dan de bovengenoemde familieleden. Bijvoorbeeld een oom, een tante, een neef of een nicht. In dat geval moet het familielid van de EU-burger ook financieel afhankelijk zijn van het EU-familielid.

Indien uw familielid Nederlands is, geldt toetsing aan het EU-recht in de volgende situaties:

 • Uw Nederlandse familielid heeft minimaal 3 maanden aaneengesloten met u als familielid in een andere EU-lidstaat of Zwitserland gewoond. U hebt hier allebei volgens het EU-recht gewoond;
 • Uw Nederlandse familielid heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook de nationaliteit van een andere EU-lidstaat of Zwitserland en heeft in deze EU-lidstaat of in Zwitserland gewoond;
 • Uw Nederlandse familielid had eerder de nationaliteit van een EU-lidstaat of Zwitserland. Uw Nederlandse familielid heeft op grond van het EU-recht in Nederland gewoond en heeft daarmee gebruik gemaakt van zijn recht op vrije verkeer van personen. Daarna is uw Nederlandse familielid later door optie Nederlander geworden;
 • Uw Nederlandse familielid is geboren in Nederland en had de nationaliteit van een andere EU-lidstaat of Zwitserland. Later werd hij/zij door optie Nederlander;
 • Uw Nederlandse familielid is naar Nederland gekomen en is later middels naturalisatie Nederlander geworden. Ook is hij/zij nog in het bezit van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit. Nadat uw Nederlandse familielid is genaturaliseerd, is het land van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit een lidstaat van de EU geworden.

Het verblijfsdocument familielid EU/EER is geldig voor een periode van 5 jaar.

Nadat u 5 jaar een verblijfsdocument familielid EU/EER heeft gehad, komt u in aanmerking voor duurzaam verblijf/onbepaalde tijd of naturalisatie.

Met een EU/EER-verblijfsdocument bent u vrij op de arbeidsmarkt. U kunt dus in Nederland werken zonder dat u daar een TWV voor nodig hebt.

De IND leges voor de aanvraag familielid van een EU-burger bedragen € 70,-.

De IND heeft een wettelijke termijn van 6 maanden voor het nemen van een beslissing op uw aanvraag familielid van een EU-burger.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

  * Verplicht veld

  Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

  path99