Immigratiediensten

The Netherlands

immigration relocation services holland corporations -INLS.nl
Kennismigranten aanvraagprocedure – IND Netherlands

Deze kennismigranten aanvraagprocedure is bedoeld voor bedrijven die door de IND zijn erkend als referent en een kennismigrant – die de nationaliteit heeft van een land buiten de EU en Zwitserland – in dienst willen nemen. De kennismigrantenregeling is de meest aantrekkelijke en makkelijkste procedure, met een IND beslistermijn van 2 weken. De kennismigrantenregeling is de meest gekozen procedure door bedrijven die een kennismigrant van buiten de EU in dienst willen nemen. Het bedrijf moet wel door de IND zijn erkend als referent.

Indien het bedrijf niet door de IND is erkend als referent, dan mag het bedrijf niet deelnemen aan de kennismigrantenregeling. Indien het bedrijf erkend is als referent, beschouwt de IND de erkend referent als een betrouwbare werkgever die kan deelnemen aan de kennismigrantenregeling. De IND vertrouwt de verklaringen en handelingen van de erkend referent. Dat betekent echter niet dat de IND geen toezicht houdt op het doen en laten van de erkend referent. Bent u nog niet erkend? Kijk dan op onze pagina erkend referentschap. Wij helpen u graag met de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van het erkend referentschap.

De kennismigrant moet voldoen aan de volgende salariscriteria;

• Kennismigrant die jonger is dan 30 jaar: een bruto maandsalaris van € 3.672,- exclusief vakantiegeld;
• Kennismigrant van 30 jaar of ouder: een bruto maandsalaris van € 5.008,- exclusief vakantiegeld;
• Kennismigrant die zijn/haar bachelor-, master- of PhD-graad heeft behaald en binnen drie jaar een baan als kennismigrant heeft gevonden: een bruto maandsalaris van € 2.631,- exclusief vakantiegeld;
Het salaris moet ook marktconform zijn.

INLS helpt u graag met het afhandelen van uw kennismigranten aanvraag.

Raadpleeg onze FAQ hieronder de voor meer informatie omtrent de kennismigrantenregeling.

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Kennismigranten aanvraagprocedure

Iedere kennismigrant die in het land van herkomst verblijft, heeft een mvv nodig, met uitzondering van onderdanen van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Het aanvragen van een mvv maakt inderdaad onderdeel uit van kennismigranten aanvraag.

De aanvraagprocedure van een kennismigrant duurt meestal niet langer dan 2 weken.

Een erkend referent dient zorg te dragen voor de volgende zaken;

  • Het salaris dient altijd gegarandeerd te zijn en de erkend referent dient ervoor te zorgen dat het salaris ten alle tijden wordt uitbetaald aan de kennismigrant;
  • De erkend referent dient ook ervoor te zorgen dat de kennismigrant altijd als kennismigrant werkzaam is binnen het bedrijf;
  • Als de kennismigrant uit dienst treedt, dan moet u dit direct aan ons doorgeven, zodat wij de afmeldingsprocedure kunnen starten.

De kosten van INLS voor het behandelen van de afmeldingsprocedure van de kennismigrant bedragen € 150,- exclusief BTW.

De IND leges voor de kennismigranten aanvraag bedragen € 350 en € 70 voor Turkse staatsburgers. Burgers uit Israël en San Marino zijn vrijgesteld van het betalen van de IND leges. in het geval zij een eerste aanvraag voor een machtiging voorlopig verblijf (mvv) indienen. 

Naast het salariscriterium zelf dient het salaris ook marktconform zijn. Als de IND twijfelt aan de marktconformiteit van het salaris, dan stuurt de IND de kennismigranten aanvraag door naar ​​het UWV. Hierbij verzoekt de IND het UWV een advies uit te brengen omtrent de marktconformiteit van het salaris van de kennismigrant. Het UWV brengt doorgaans binnen zes weken een advies uit aan de IND. Gezien onze ervaring binnen de kennismigrantenafdeling van de IND, weet INLS waar de IND de twijfels omtrent de markconformiteit van het salaris op baseert. Neem contact op met INLS voor de benodigde stappen.

Ja, INLS behandelt ook de aanvraag voor de 30% regeling van de kennismigrant. 

Ja, dat is mogelijk. INLS behandelt ook de aanvraag voor de echtgenoot/echtgenote of partner en kinderen van de kennismigrant. Bezoek onze pagina partner van een verblijfsvergunninghouder en aanvraag familieleden Nederlandse verblijfsvergunninghouder.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

    * Verplicht veld

    Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

    path99