Immigratiediensten

The Netherlands

immigration to the Netherlands expats and famalies -INLS.nl
Partner van een EU-burger – IND Netherlands

De partner van een EU-burger komt in aanmerking voor een verblijfsdocument gezinslid EU/EER als de partner een niet-Nederlandse EU-burger is die gebruik heeft gemaakt van zijn/haar vrije verkeer van personen en in Nederland verblijft of zal gaan verblijven.

Bent u partner van een EU-burger en heeft uw EU-partner gebruik gemaakt van zijn/haar vrije verkeer van personen? Dan is de aanvraag toetsing aan EU recht een kansrijke procedure en wordt uw aanvraag getoetst aan het Europese recht. U krijgt een verblijfsdocument gezinslid EU/EER.

De partner van een EU-burger komt in aanmerking voor een verblijfsdocument gezinslid EU/EER als de partner een niet-Nederlandse EU-burger is die gebruik heeft gemaakt van zijn/haar vrije verkeer van personen en in Nederland verblijft of zal gaan verblijven.

De toetsing aan het EU-recht geldt ook voor een partner van een Nederlander. Hierbij dient de Nederlander wel gebruik te hebben gemaakt van zijn/haar vrije verkeer van personen.

Toetsing aan EU-recht heeft grote voordelen ten opzichte van toetsing aan nationaal recht. Zo hoeft de partner van de EU-burger, op grond van het EU-recht, niet in te inburgeren en is de partner van de EU-burger vrijgesteld van de mvv-plicht.

Gezien de ervaring van INLS binnen de IND, is INLS de ideale immigratieconsulent om uw aanvraag toetsing aan EU-recht in handen te nemen.

Raadpleeg onze FAQ hieronder de voor meer informatie omtrent de partner van een EU-burger aanvraagprocedure.

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Partner van een EU-burger

In tegenstelling tot gehuwde en geregistreerde partners van de EU-burger, moet de ongehuwde partner van de EU-burger minimaal 6 maanden, voorafgaand aan het indienen van de aanvraag partner van een EU-burger, bij de EU-burger hebben gewoond of de EU-burger en zijn/haar partner hebben samen een kind.

Als uw partner Nederlands is, geldt toetsing aan het EU-recht in de volgende situaties:

 • Uw Nederlandse partner heeft minimaal 3 maanden aaneengesloten met u als partner in een andere EU-lidstaat of Zwitserland gewoond. U hebt hier allebei op grond van het Europees recht gewoond;
 • Uw Nederlandse partner heeft naast de Nederlandse nationaliteit ook de nationaliteit van een andere EU-lidstaat of Zwitserland en heeft in deze EU-lidstaat of Zwitserland gewoond;
 • Uw Nederlandse partner had eerder de nationaliteit van een EU-lidstaat of Zwitserland. Uw Nederlandse partner heeft op grond van het EU-recht in Nederland gewoond en heeft daarmee gebruik gemaakt van zijn recht op vrij verkeer van personen. Daarna is uw Nederlandse partner door optie later Nederlander geworden;
 • Uw Nederlandse partner is in Nederland geboren en had de nationaliteit van een andere EU-lidstaat of Zwitserland. Later werd hij/zij door optie Nederlander;
 • Uw Nederlandse partner is naar Nederland gekomen en is later Nederlander geworden door naturalisatie. Ook is hij/zij nog in het bezit van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit. Na naturalisatie van uw Nederlandse partner is het land van zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit een lidstaat van de EU geworden.

De verblijfsvergunning gezinslid EU/EER is geldig voor een periode van 5 jaar.

Nadat u 5 jaar een de verblijfsvergunning gezinslid EU/EER heeft gehad, komt u in aanmerking voor permanent verblijf/ verblijf voor onbepaalde tijd of naturalisatie.

Met een EU/EER-verblijfsdocument bent u vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met andere woorden, u kunt in Nederland werken zonder dat daar een TWV voor vereist is.

De IND leges voor de aanvraag voor de aanvraag partner van een EU-burger/ toetsing aan het EU-recht bedragen € 70,-.

De IND heeft een wettelijke termijn van 6 maanden voor het nemen van een beslissing op de aanvraag partner van een EU-burger/toetsing aan EU-recht.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

  * Verplicht veld

  Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

  path99