Immigratiediensten

The Netherlands

immigration to the Netherlands expats and famalies -INLS.nl
Turkse Associatieovereenkomst – IND Netherlands

In 1963 sloten de Europese Unie (EU) en Turkije de Turkse associatieovereenkomst met elkaar af. Het doel van dit verdrag is om de betrekkingen tussen Turkije en de EU te bevorderen. Deze overeenkomst dient het vrije verkeer van Turkse onderdanen te vergemakkelijken. De Turkse associatieovereenkomst biedt Turkse onderdanen en diens gezinsleden verschillende voordelen ten opzichte van onderdanen van andere landen buiten de Europese Unie:

Turkse zelfstandigen
Turkse zelfstandigen/ondernemers hoeven voor een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer niet te voldoen aan het RVO puntensysteem. De Turkse zelfstandige ondernemer dient echter wel een gedegen ondernemingsplan met de bijbehorende financiële onderbouwende stukken te kunnen overleggen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer. De Turkse zelfstandige ondernemer is ook vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt nadat hij/ zij 3 jaar een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer heeft gehad. Bent u een Turkse ondernemer of wilt u meer informatie omtrent de Turkse zelfstandigen aanvraag? Bezoek dan onze pagina Turkse Zelfstandigen.

Kennismigranten
Om als kennismigrant te werken, dient de kennismigrant in dienst te zijn voor een werkgever die door de IND is erkend als referent. Uit het Turkse Associatieakkoord volgt echter dat de Turkse kennismigrant mag werken voor een werkgever die niet door de IND erkend is als referent. Bent u kennismigrant of wilt u meer informatie over de kennismigranten aanvraag? Bezoek dan onze kennismigranten aanvraag pagina.

Arbeid in loondienst
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst op grond van de Turkse Associatieovereenkomst, dient de Turkse werknemer aan een aantal voorwaarden te voldoen;

 • U bent als werknemer minimaal 1 jaar in dienst van een werkgever;
 • U heeft in deze periode altijd een geldige verblijfsvergunning gehad;
 • U blijft bij dezelfde werkgever werken.

Als u als werknemer aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, hoeft uw werkgever geen TWV voor u aan te vragen. Na 3 jaar bent u overigens ook vrij op de arbeidsmarkt.

Ook hoeft de werkgever voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst niet door de IND te zijn erkend als referent.

Verblijf bij echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner
Bent u echtgenoot/ echtgenote of geregistreerd partner van een Turkse onderdaan in Nederland, dan heeft u diverse voordelen. Zo geldt een lagere leeftijdseis voor gehuwde partners en geregistreerde partners van Turkse onderdanen. De Turkse onderdaan en zijn gehuwde of geregistreerde partner moeten minimaal 18 jaar oud zijn in plaats van 21 jaar. Let op: Per 1 januari 2022 geldt echter wel een inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen. Hiervoor waren Turkse onderdanen altijd vrijgesteld van de inburgeringsplicht.

Heeft u de Turkse nationaliteit en wilt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning verblijf bij uw partner of echtgenoot/ echtgenote of wilt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning arbeid in loondienst? Dan neemt INLS, gelet op onze ervaring binnen de IND uw aanvraag graag in handen.

Raadpleeg onze FAQ hieronder de voor meer informatie omtrent de Turkse associatieovereenkomst.

Frequently asked questions

Meest gestelde vragen over Turkse Associatieovereenkomst

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning op basis van het driejarenbeleid als uw aanvraag als zelfstandige 3 jaar of langer in behandeling bij de IND is en u gedurende deze 3 jaar altijd rechtmatig verblijf heeft gehad in Nederland. Dit vloeit voort uit de Turkse associatieovereenkomst. Let op: dit geldt alleen voor Turkse staatsburgers die een aanvraag voor een verblijfsvergunning als zelfstandige ondernemer hebben ingediend.

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt minimaal 3 jaar een verblijfsvergunning als familie- of gezinslid gehad;
 • Uw familie- of gezinslid moet een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel hebben, of uw familie- of gezinslid heeft naast de Turkse nationaliteit ook de Nederlandse nationaliteit.

U komt in aanmerking voor een zoekjaar verblijfsvergunning op grond van de Turkse Associatieovereenkomst als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U moet minimaal 3 jaar getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn geweest van een persoon met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel;
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap is reeds beëindigd;
 • U hebt voor de beëindiging van het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 1 jaar in Nederland gewoond. Ook heeft u altijd een geldige verblijfsvergunning gehad.

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning voortgezet verblijf na een zoekjaar, na het verbreken van het huwelijk van 3 jaar als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft al een verblijfsvergunning zoekjaar;
 • U heeft werk gevonden tijdens de duur van uw verblijfsvergunning zoekjaar;
 • Uw arbeidsovereenkomst is op de datum van indiening van uw aanvraag voortgezet verblijf nog minimaal 1 jaar geldig;
 • U heeft voldoende en zelfstandig inkomen.

Legal disclaimer

The information contained in this site is for general guidance on matters of interest only. The application and impact of laws can vary widely based on the specific facts involved. Given the changing nature of laws, rules and regulations, and the inherent hazards of electronic communication, there may be delays, omissions or inaccuracies in information contained in this site. Accordingly, the information on this site is provided with the understanding that INLS is not liable for the above content. As such, it should not be used as a substitute for consultation with our professionals before making any decision or taking any action.

Contacteer ons

Telephone

06 57249380

Email

service@inls.nl

  * Verplicht veld

  Deze site is beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

  path99